Študij prevajalstva

Če se odločimo za študij prevajalstva v Sloveniji, imamo več možnosti, kjer se lahko vpišemo v ta študijski program. Na Univerzi v Mariboru, natančneje na oddelku za prevodoslovje njihove Filozofske fakultete trenutno izvajajo tri prvostopenjske bolonjske študijske programe, in sicer medjezikovne študije angleščine, nemščine ter…